URBAANIPUIDEN LATVUSTUENTA

Puiden latvuksen haaratuennat on halpa vakuutus

Tarpeellisen tuennan ja liikkuvuuden yhdistäminen on oksanhaarojen ankkuroinnissa tärkeätä. 

Ankkurointipiste on pyrittävä asettamaan haarojen kokonaispituudesta 2/3 korkeuteen haarautimskohdasta laskettuna. 

Mikäli runkojen pituuserot ovat huomattavat, on tästä ohjearvosta poikettava.
Hyvin hoidetut puut ovat vähemmän alttiita vaurioille kuten repeytymiselle kuin puut joiden rakennevikoja ei ole ajoissa korjattu.

Kaksoisrungot, varsinkin sellaiset, joilla on sisään kasvanut kuori ja terävät oksakulmat, ovat aikuisiässä vaarallisia, jolloin terve ja kaunis puu saattaa murtua ennen aikojaan. Puu voi revetessään aiheuttaa huomattavia vahinkoja. Tällainen puu on poistettava. Vastuun kantaa aina puun omistaja.

 

Vahinkoja voi tapahtua, vaikka puita on hoidettu hyvin. Elämän kulku on arvaamaton.

Tuennan tarpeellisuutta on arvioitava hoitoleikkuun jälkeen. Tuenta voidaan asentaa kaksoisrunkojen toisistaan irtirepeytymisen estämiseksi tai järeän ja raskaan oksan tukemiseksi runkoon.

Puun latvuksessa voi haarautuma olla eri syystä heikko ja repeytymisriski on ilmeinen. Puunhoito eli tasapainoleikkaus tehdään ennen kuin huonon haaran alapuolelle päänrunkoon syntyy särö tai halkeama. Sen jälkeen asennetaan ulkopuoliset, latvushaaroja vahvistavia rungon ympäri kulkevat tuentavyöt. Vyöt eivät millään lailla vahingoita runkoa ja ne kiinnitetään toisiinsa tarkoituksenmukaisin köysin.

Samalla tavalla voidaan menetellä säästääksemme hienon puun vaikkakin halkeama jo esiintyy. 

Meidän ei siis tarvitse kaataa puuta, vaikka halkeamisriski on jo olemassa.

Yllä mainittua voi verrata vaikkapa auton turvavyön käyttöön, kiinnitämme turvavyön automaattisesti tunteaksemme olomme turvalliseksi kolarin sattuessa.

Emme käytä turvavöitä siksi, koska päätämme että tänään ajamme kolarin.

Cobra-tuentajärjestelmä tukee puun omaa kasvua

Lisää tuentajärjestelmästä tästä