PUISTOPUIDEN KUNTOMÄÄRITYS YLEISTYMÄSSÄ - KIITOS UUSIEN LAITTEIDEN

Lähiympäristön vaaliminen on yhä tärkeämpi asia kansalaisille ja päättäjille. Tähän kuuluu eittämättä puistopuiden kunnon  määrittäminen, toimenpiteistä päättäminen ja hoitaminen.

Puiden tärkeä sisäisen kunnon määritys eli laho-osuuden selville saaminen on viime vuosina huimasti nopeutunut ja helpottunut sitä mukaa kuin uusia laitteita on kehitelty.

Resistograf - saksalainen lahonetsintälaite

Laite on nopeakierroksinen (1500 kierr./ min.) pora. Menetelmä perustuu vastuksen eli puuaineksen tiheyden mittaamiseen. Poranterä, jonka pään halkaisija on 2,5 mm ja varren 1.5 mm, porautuu puuainekseen tasaisella vauhdilla. Laite mittaa poranterän pyörittämiseen tarvittavaa vääntömomenttia (tehoa). 

Vääntömomentti on riippuvainen puuaineksen rakenteesta, tiheydestä ja kosteudesta. Terveessä puuaineksessa on eniten massaa eli tiheyttä, tiheys pienenee sitä mukaa kuin lahon osuus kasvaa.

Laho-osissa on siis vastus pienempi ja se näkyy tulosteessa laskevana käyränä. (kts kuvaa "tuloste")

Laite on siis  puun vaurioita paikantava ja analysoiva pora. Se tarjoaa menetelmän paikantaa ja arvioida lahoamis- ja muita vaurioita. Puuaineksen kuntoa voidaan tutkia sekä elävästä että kuolleesta puuaineksessa (esim.  rakennusmateriaaleissa).

Lue lisää Resistograf-laitteesta tästä

Muut laitteet Suomessa

Suomalaisille perinteisin ja tutuin laite on jo kauan käytössä ollut tavallinen, yksinkertainen ja halpa kasvukaira.

Korkeateknologiaa edustaa ns. puututka.

Sibert DDD (Decay Detecting Drill) on puuaineksen tiheyttä mittaava laite ja perustuu poraamiseen hyvin ohuella terällä, nk. Resistograf 'kin.

Edellämainitut laitteet ovat ammattimaisesti käytössä Suomessa. Maailmalla löytyy muitakin laitteita  ja toisenlaisiin tekniikoihin perustuvia härveleitä.